Прозорци от KBE System 70 -системи за прозорци и врати
ефективна топлинна изолация и многообразие в дизайна

Високи изисквания към дизайна за Вашия дом
Вие инвестирате много във Вашия дом. Прозорците от KBE System 70 правят така, че Вие винаги да се радвате да се завърнете в дома си и то преди всичко, ако имате специални изисквания към дизайна. Това е така, защото прозорците от KBE System 70 правят завършен облика на Вашия дом. Разнообразието от форми, цветове, декори и дизайнерски крила разкрива редица възможности.
Добрата топлоизолация осигурява приятен климат в жилището – особено, когато навън има буря или вали сняг.