Стъклопакетът е конструкция от две или повече стъкла, между които има въздушно пространство, образувано от различни по размер дистанционери и затворено херметично.

Дистанционерът служи за разделяне на определено разстояние на стъклата, а затворената вътре заедно с въздуха влага при производството на стъклопакета се поглъща от абсорбента, с който е напълнен.

При правилно изпълнения стъклопакет не може да проникне вода отвън и не може да се образува конденз между стъклата.

Стъклопакетът е около 80% от площта на целия прозорец и най-много влияе върху изолационните характеристики на прозореца – топлоизолация U ( W / m2 K ),Шумоизолация R (d B), слънцезащита или соларен фактор g (%), светлопропускливост ( % ).

За да е с добри технически показатели един стъклопакет трябва да има две степени на уплътнение. Двубариерният стъклопакет се състои от дистанционерна рамка, напълнена с абсорбент (молекулярно сито), върху която двустранно се полага бутил, служещ, като бариера против преминаване на водни пари (първа степен на уплътнение). Втората бариера е външното уплътняване на пространството между стъклата и дистанционера с полисулфид.

Схема на висококачествено нискоемисийно (Ка) стъкло, увеличаващо значително свойствата за термоизолация, характеризиращо се и с висока светлопроводимост. Основно свойство на нискоемисийното покритие е да връща топлината обратно в помещението. Използването му осигурява равномерното разпространение на топлината в помещенията през зимния сезон. Този вид стъкла могат да бъдат комбинирани с шумоизолационни стъкла за постигане на оптимални условия на средата. Вложените инвестиции се възвръщат в период от 3 до 5 години чрез спестената топлинна енергия и ограничените загуби.

Схема на висококачествено високоенергийно (4 сезона) стъкло изработено, чрез полагането на много фин прозрачен слой материал от метален произход върху прозрачно стъкло.

Това покритие е с ниска проводимост и с двойно свойство: отразява високочестотната инфрачервена радиация, характерна за топлинната енергия и същевременно отразява голяма част от слънчевата енергия.

Високоенергийното (4 сезона) стъкло помага да се пести енергия и през лятото и през зимата. През лятото разходите за охлаждане намаляват с най-малко 40%, а през зимата разходите за отопление намаляват наполовина, в сравнение с обикновен стъклопакет.

  • по-разпространеното наименование на нискоемисийното стъкло е ( Ка ) а на високоенергийното – ( 4 сезона )

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТЪКЛОПАКЕТА:

Коефициент на топлопреминаване (Ug) – показва количеството топлина, което преминава за единица време през 1 кв.м. остъклена повърхност при температурна разлика от 1К между граничещия със стъклото стаен въздух и този от външната страна ( Ug = W / m2 K). Това е най-важната техническа характеристика за един стъклопакет, колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малки са загубите на топлина и по-малки разходите за отопление.

Шумоизолация (Rw) – индексът Rw измерва звуковата изолация на стъклопакета. Колкото по-висока е стойността на този индекс, толкова по-добра е шумоизолацията.

UV (%) – преминаване на вредни ултравиолетови лъчи, водещи до избледняване на боите.

Светлопропускливост (%) – преминаване на видима светлина (естествено осветление). Колкото е по-малка стойността в %, толкова по-тъмно е в помещението.

Соларен фактор (%) – сумата от директно преминалата енергия и онази част от абсорбираната от стъклото енергия, която се излъчва от остъкляването към вътрешното пространство.

Колкото по-голямо е директното отразяване на слънчевата енергия от стъклото, толкова по-нисък е соларният фактор и по-малки разходите за климатизация през летните месеци.

Отражателност (%) – количеството на отразената светлина от стъклопакета. Колкото по-голям е (%) на отражателност на стъклото, толкова по-голяма е и неговата огледалност.

Дистанционер High selective или „топъл кант“ за стъклопакети се употребява, когато вместо масово използвания алуминиев дистанционер, се използва такъв с подобрени топлоизолационни характеристики. High selective дистанционера е от PVC или неръждаема стомана, поради факта, че тези материали са с по-малка топлопроводимост. При прозорци със стъклопакети High selective дистанционер може да се постигне намаляване на коефициента на топлопреминаване с около 7 %, като същевременно се намали риска от образуването на конденз и мухъл по вътрешната страна на прозорците.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПРОЗОРЕЦ

Формула за определяне коефициента на топлопреминаване на готов прозорец

Uw – коефициент на топлопреминаване на прозореца
Ug – коефициент на топлопреминаване на стъклопакета
Uf – коефициент на топлопреминаване на профила (каса и крило)
Yg – линеен коефициент на топлопреминаване на дистанционера
Ig – обща дължина на дистанционера

Ag – обща площ на стъклото
Af – площ на профила (каса и крило)
Uw – се пресмята по формула (1)
Ug – се предоставя от прозиводителя на стъкла
Uf – се предоставя от прозиводителя на проф

Дистанционери

ШУМОИЗОЛАЦИЯ

Наред с топлоизолационните свойства на стъклопкаетите и защитата от проникване с взлом, шумоизолацията е много важна и все по-актуална характеристика на стъклата и стъклопакетите, като материали в съвременното строителство. Шумоизолацията на стъклопакета е показател за степента на поглъщане на звуковите вълни. Акустичните свойства на даден прозорец се измерват със стойността на шумоизолацията Rw в d B (логаритмична децибелна скала).

Важно е да се знаят процентите, с които намалява шума при конкретни стойности на шумоизолацията:

Добра звукова изолация се постига чрез:

* несиметрична композиция на стъклата – комбинация от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 mm ) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения;

* ширина на газовото прозстранство – колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока шумоизолация;

* използване на ламинирани стъкла и такива със специални шумопоглъщащи фолиа;

* използване на инертни газове (аргон, криптон) в стъклопакетите подобрява шумо и топлоизолацията.

  • Означението например 4/16/4 – 24 – означава двоен стъклопакет 24мм / стъкло 4мм – въздушна камера 16мм – стъкло 4мм
  • Означението например 6/14/4/16/4 – 44 – означава троен стъклопакет 44мм / стъкло 6мм – въздушна камера 14мм – стъкло 4мм – въздушна камера 16мм – стъкло 4мм
  • Там където на мястото на последното стъкло има число 33.1 например означава, че това е стъкло със специално шумопоглъщащо фолио, така нареченото триплекс стъкло. В конкретния случай представлява 2 стъкла по 3мм плътно слепени с 1мм шумопоглъщащо фолио между тях в едно стъкло с дебелина 6.1мм

Триплекс стъклата освен, че притежават много добра шумоизолация също така предлагат и по-голяма безопасност (например за витрини на магазини) и сигурност (срещу взлом) тъй като при счупване не се разпада на отделни парчета, а стъклата остават слепени от фолиото в едно цяло и действат като преграда дори и счупени.

На база европейските стандарти, ние препоръчваме за жилищни сгради, училища и болници в близост до натоварени улици и оживени кръстовища да се използват прозорци с шумоизолация 37 – 39 dB , а за такива в близост до магистрали, летища и индустриални райони, шумоизолацията на прозорците да бъде 41 – 44 dB.